سخنان شنیدنی
lمدیریت حل بحران بین فرزندان: مديريت حل بحران بين فرزندان وقتي فرزندانمان باهم دعوا مي کنند چه کنيم؟ دعواي فرزندان براي خانواده هاي چند فرزندي چيز عجيب و غريبي نيست. هيچ پدر و نکاتی قبل از نامزدی : دخترخانم‌ها قبل ازبرقراری ارتباط       نکته‌ های مهم برای دخترخانم‌ها : قبل از برقراری ارتباط عاطفی درستی، صداقت و وفاداری ، از عوامل ضروری ارتقای مهارت ارتباطی: 10 نکته برای ارتقای مهارت های ارتباطی       برقراری ارتباط مهارتی است که هر کسی از آن بهره ای دارد. با ارتباط داشتن با دیگران می خط خطی های شما شخصیت تان را نشان می دهد: خطی های شما شخصیت تان را لو می دهد     شما هم اگر بیکار باشید و یک خودکار یا مداد و کاغذ داشته باشید روی آن چیزهایی می‌کشید. ممكن است این خطوط راههای شاد بودن: شاد بودن که دلیل نمی خواهد: شادی چیزی نیست که به آینده موکولش کنید؛ چیزی است که برای امروزتان طرح‌ریزی می‌کنید.آدم‌های شاد و خوشبخت کارهای زیادی سرگرمی: غلبه براسترس: مهارت های غلبه بر استرس تست 1 :   سینتباسیتلدیبولیتنایسلئدیرکخسیالیبمرمک ببخشید تا زندگی کنید :     برای کسی که از کینه و عصبانیت مثل دیگ روی آتش می جوشد، حرف زدن از بخشش و گذشت مثل سرریز کردن یک ملاقه روغن داغ روی سرش است؛ غافل از این که این تست شادی : میزان شادی خود را بسنجید :     جملات زير را به دقت بخوانيد و توجه به اينکه تا چه اندازه احساسات شما را توصيف مي‌كنند، به آنها نمره‌اي از صفر تا 5 بدهيد. مقیاس نمره‌دهي به صو

چاپ

درباره ما

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 611
چاپ

Joomla! Features

Joomla! features:

  • Completely database driven site engines
  • News, products, or services sections fully editable and manageable
  • Topics sections can be added to by contributing Authors
  • Fully customisable layouts including left, center, and right Menu boxes
  • Browser upload of images to your own library for use anywhere in the site
  • Dynamic Forum/Poll/Voting booth for on-the-spot results
  • Runs on Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris, and AIX
ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 570
چاپ

About Joomla!

Joomla! is a free open source framework and content publishing system designed for quickly creating highly interactive multi-language Web sites, online communities, media portals, blogs and eCommerce applications.

Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML, documents, and rich media. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites, Intranets, and Extranets and is supported by a community of thousands of users.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 145